Změna v nařizování karantény a testu po kontaktu s onemocněním covid-19

S platností od 29. listopadu se změnila metodika nařizování karantény a testu PCR na onemocnění covid-19. Změny se týkají např. karantény osob ve společné domácnosti v rizikovém kontaktu či nařizování zdravotního dohledu očkovaným v rizikovém kontaktu ve společné domácnosti. Nabízíme jejich výčet i s přehledným schématem postupu.

Více v článku

Adventní inspirace

Zalistovali jsme aktuálním vydáním Bulletinu Akademie pacientských organizací AIFP a vybrali pro vás několik předvánočních akcí, které potěší srdce i duši – a ještě díky nim můžete podpořit pacientské organizace v jejich činnosti. 

Více v článku

Doporučení pro praxi – Kojenecká výživa

Další edukační materiál z cyklu Edice OSPDL zpracovává – již tradičně formou „vypíchnutí“ těch nejdůležitějších informací, aby mohly být rychlým pomocníkem ve vašich ordinacích – téma kojenecké výživy a s ní související problematiky. Formou praktických rad rekapituluje doporučení pro výživu kojenců a batolat, provede vás diferenciální diagnostikou kojenecké koliky a bolestí břicha a samostatnou kapitolu věnuje problematice neprospívání.

Více v článku

Hledáme spolupracující lékaře pro „Zdraví dětí 2022“

Dlouhodobá spolupráce OSPDL ČLS JEP a Centra zdraví a životního prostředí na SZÚ přispěla v minulosti k získání naprosto jedinečných dat ohledně zdravotního stavu dětí v ČR. Nejen o prevalenci sledovaných ukazatelů, ale také o jejich vzájemné souvislosti, jako je např. rozdílný výskyt onemocnění a rizikových faktorů podle věku, pohlaví, socioekonomických podmínek rodiny atd. Tyto údaje rutinní zdravotní statistika nedokáže poskytnout. Bez nás, praktických lékařů pro děti a dorost, a bez naší důvěrné znalosti dětí a jejich rodinného a sociálního prostředí by nebylo nikdy možné podobné výzkumy uskutečnit. Na vaši pomoc teď čeká i studie „Zdraví dětí 2022“.

Více v článku

Podávání monoklonálních protilátek dětem s rizikem závažného průběhu covid-19

S raketově rostoucím počtem nakažených nemocí covid-19 stoupá také riziko onemocnění našich dětských pacientů s nějakým rizikovým faktorem pro těžký průběh nemoci. Proto bychom rádi připomněli kritéria léčby nemoci covid-19 pomocí monoklonálních protilátek u dětí (starších 12 let s rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění). 

Více v článku

O mateřském mléce od A do Z

Na stejnojmenných webových stránkách můžete zhlédnout první sérii edukačních videí o aktuálních tématech, která řešíte ve své pediatrické praxi každý den. Jsou zde pro vás připravena více i méně známá fakta o mateřském mléce, zvláštní pozornost je věnovaná oligosacharidům mateřského mléka.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Dne 1.10.2021 v Hradci Králové.

Více v článku

Konference Dětská výživa a obezita v praxi

Jako každý rok, i letos se v Praze koná konference Dětská výživa a obezita v praxi, tentokrát 19. listopadu v Domě zemědělské osvěty (Slezská 7, Praha 2-Vinohrady). Akci pořádá Společnost pro výživu pod vedením prim. MUDr. Petra Tláskala, s níž OSPDL ČLS JEP v minulosti již opakovaně spolupracovala i na jiných úspěšných vzdělávacích akcích.

Více v článku

Ke strategii poskytování zdravotní péče při nárůstu covid-19 v ČR

Ve stanovisku mezioborového panelu ČLS JEP se uvádí, že eradikaci nákazy virem SARS-CoV-2 v populaci nepovažuje za reálný cíl a doporučuje onemocnění covid-19 zařadit k dalším z řady přenosných onemocnění, na které se zdravotní systém musí přiměřeně adaptovat ve své struktuře a činnosti. Panel považuje za zásadní, aby zvýšení počtu pacientů s covid-19 nevedlo k redukci péče o jiná onemocnění.

Více v článku

Změny v nařizování karantény a izolace v souvislosti s covid-19

Od 25. října došlo ke změně dosavadní praxe nařizování karantény a izolace v souvislosti s covid-19. U kontaktů v rodině, o kterých se nová úprava nezmiňuje, je třeba postupovat jako dosud. Tedy provádíme test 5–7. den od pozitivního testu SARS-CoV-2 pozitivního člena rodiny a karanténa vzhledem k pokračujícímu kontaktu trvá celých 14 dní.

Více v článku

Kolostrum a podpora obranyschopnosti organismu

V doplňcích stravy se setkáme s kolostrem bovinním (kravské mlezivo), koncentrátem kobylího mleziva, dále je na trhu lamí, kozí a ovčí kolostrum ve formě kapslí, sirupů, tablet či prášku. Pouze kravské kolostrum však obsahuje všechny imunitní a růstové faktory, které se nacházejí v kolostru jiných savců, a proto jej také mohou i jiní savci včetně člověka se všemi výhodami užívat.

Více v článku

Učebnice, která se vážně povedla!

„Ráda bych prostřednictvím Newsletteru OSPDL poděkovala všem, kteří se podíleli na sepsání a vydání učebnice Praktické dětské lékařství. Pokud se dostane včas k rukám a očím posluchačů lékařských fakult, má všechny předpoklady k tomu, aby je zaujala a některé z nich určitě i povzbudila k tomu, aby si jako svou budoucí specializaci vybrali praktickou pediatrii,“ píše ve svém dopise naší redakci MUDr. Věra Fastrová z Jablonce nad Nisou.

Více v článku

Děti, digitální technologie a primární prevence

Děti jsou digitálním technologiím vystaveny od nejútlejšího věku. Jako pediatři jsme nově konfrontováni s nejrůznějšími zdravotními potížemi, které s nezdravým užíváním digitálních technologií souvisejí. MUDr. Zuzana Sadílková v tomto vydání Newsletteru OSPDL publikuje výsledky svého dotazníkového šetření, které uzavírá slovy: „Přesně se zde ukazuje, v jaké situaci se my, PLDD, nacházíme. Víme, co je problémem, rádi bychom jej správně řešili, ale moc to neumíme – chybějí nám jasná doporučení.“

Více v článku

Lékař 2021 – předkongresový blok Komunikace o očkování

Zajímá vás, co považuje vakcinolog prof. Roman Prymula za hlavní mýty ohledně očkování proti covid-19? Jak odpovídal na otázky herce, režiséra, rodiče a pacienta Milana Šteindlera? Hledáte přehledné desatero komunikace (nejen) o očkování? A víte, s čím nám v tom mohou pomoci Medici PRO očkování? To vše bylo obsahem bloku, který pro předvečer nového kongresu pro ambulantní praxi Lékař 2021 připravila OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup (od 1. 9. 2021)

S počátkem školního roku nám v atmosféře očekávané další vlny onemocnění covid-19, opět přibyly potíže s rozhodováním jak postupovat v konkrétních situacích, zejména při nutnosti dodržovat povinnosti stanovené dosud platným souborem mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Z toho důvodu jsme připravili souhrn, jak podle těchto nařízení postupovat.

Více v článku

Vývoj řeči a jeho poruchy

Odborníci z oboru foniatrie, logopedie a neurologie nám během on-line vysílání páteřních seminářů představí svůj pohled na problematiku poruch vývoje řeči u dětí. Můžete se těšit i na videonahrávky s konkrétními pacienty a s názornou ukázkou některých řečových vad.

Více v článku

Prakticky o vakcínách

Jako nejúčinnější zbraň proti covid-19 vnímáme všichni očkování. O účincích vakcín již víme, ale nyní by nám 12. října v rámci Pediatrické akademie on-line měli zástupci AIFP a SÚKL přiblížili vlastní vývoj, distribuci a následně i registraci a možnosti kontroly.

Více v článku

Projekt c4c – výsledky dotazníkové studie spotřeby antikolvuziv u dětí

Dotazník byl za spolupráce s OSPDL ČLS JEP rozšířen mezi praktickými lékaři pro děti a dorost. V dosavadním vzorku 1224 dětí byla incidence křečí 0,3 % a k léčbě byl použit fenobarbital, levetiracetam a klonazepam. Studovaná populační kohorta dětí je v této fázi dostatečně reprezentativní pro další plánované aktivity ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost.

Více v článku

Vadné držení těla, sedavé chování, digitální závislosti a jejich dopad na zdraví dětí

Praktické postřehy z konference (17.–18. září), jejímž organizátorem byl tým spolku Lokomoce a která se konala pod záštitou ministerstva zdravotnictví a naší odborné společnosti, přináší MUDr. Miroslava Sulovcová, členka nově založené publikační pracovní skupiny OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

PLDD v onkologické prevenci i péči

Naše odborná společnost byla přizvána do Národní rady pro implementaci Národního onkologického programu. Toto rozhodnutí je třeba ocenit, protože jako praktičtí lékaři pro děti a dorost máme nepochybně co nabídnout – a mnohé jsme již odpracovali.

Více v článku

Cena předsednictva ČLS JEP pro Praktické dětské lékařství

Mezi nejlepšími vědeckými pracemi publikovanými v roce 2020 se na skvělém druhém místě umístila naše učebnice Praktické dětské lékařství. Jménem předsednictva ČLS JEP cenu autorům předala jeho členka MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. Uvedla přitom mimo jiné: „Prestižní ocenění, kterého se tímto publikaci a její kvalitě dostává, je pro celý obor velmi významné, a já jen doufám, že ukončí i některé iracionální diskuse, které se stále ještě vedou.“

Více v článku

Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup od 1.9.2021

Aktuální doporučený postup k nejčastějším situacím v ordinaci PLDD vztahujícím se k onemocnění covid-19.

Více v článku

Stanovisko OSPDL ČLS JEP k očkování proti COVID-19 s ohledem na šířící se fake news

Vzhledem k informacím šířeným na sociálních sítích o odmítání některých PLDD očkovat proti onemocnění COVID-19 vydáváme toto stanovisko výboru Odborné společnosti praktických dětských lékařů

Více v článku

Výběrová řízení na rezidenční místa - 2. kolo

Druhé kolo výběrového řízení na rezidenční místo pro MUDr. Kateřinu Bajerovou Ph.D.

Více v článku

Výběrová řízení na rezidenční místa

Bližší informace ke všem otevřeným výběrovým řízení na rezidenční místa jsou k dostání v článku.

Více v článku

Doporučený postup / Vitamin D v ordinaci PLDD

Cílem této publikace je poskytnout dětským praktikům dostatek informací a oporu v přístupu k podávání vitaminu D v každodenní klinické praxi. Protože jsme často konfrontováni s dotazy rodičů, případně doporučením podávání vitaminu D od specialistů, měli bychom mít k dispozici informace dostatečné kvality o možných výhodách suplementace vitaminem D, ale i znalosti o možných rizicích.

Více v článku

Třináct rad ke zdravé výživě dětí

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR a tuto verzi rozšířil o Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let a Zdravou třináctku pro děti. Třináct rad ke zdravé výživě dětí tvoří poměrně jednouchá doporučení, která při praktické realizaci pomohou v řešení zdravotních obtíží, jež s nevhodným způsobem výživy dětí a později dospělých souvisí. My vám je přinášíme v plném znění, s přehlednou infografikou ke stažení a s komentářem předsedy Společnosti pro výživu MUDr. Petra Tláskala, CSc.

Více v článku

Náhrada Pendeponu v režimu specifického léčebného programu

Od května je hlášen opět dlouhodobý výpadek ve výrobě léku Pendepon Compositum. Obnovení distribuce v tuto chvíli bohužel nelze odhadnout. Z toho důvodu schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR od května 2021 do 31.12.2022 distribuci neschváleného alternativního léčiva LENTOCILIN S 2400 v rámci tzv. specifického léčebného programu. Na tento status distribuce léku je však potřeba pacienta upozornit před jeho aplikací. 

Více v článku

Týden mozku 2021: Třináctá komnata ženského pití

V souvislosti s protipandemickými opatřeními, která na dlouhý čas ochromila běžné fungování společnosti, nabyla na významu nepochybně i problematika zneužívání alkoholu. „I proto možná nastala ta pravá chvíle znovu otevřít některá tabuizovaná témata – například pití u tzv. zelených vdov nebo u žen na mateřských dovolených,“ navrhl v rámci přednáškového odpoledne Týdne mozku 2021 prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Více v článku

Upozornění na nově registrované antibiotikum k perorálnímu podání

Po zvolna se úžícím výběru v paletě antibiotik vhodných pro ambulantní použití jsme zaznamenali pozitivní zprávu o nové registraci a zahájení dovozu antibiotika s protistafylokokovým spektrem účinku. Flukloxacilin představuje alternativu k léčivům s obsahem oxacilinu, která jsou bohužel již dlouhou dobu k dispozici jen v parenterální formě.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 23.4.2021 za účasti regionálních zástupců (regiovýbor)

Zápis z jednání výboru ze dne 23. 4. 2021 za účasti regionálních zástupců

Více v článku

Péče o děti s neurovývojovými poruchami potřebuje systém a řád

Z popudu MUDr. Aleny Šebkové a s podporou předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně vznikla pracovní skupina ČLS JEP, do níž jsou vedle praktických lékařů pro děti a dorost a všeobecných praktických lékařů zapojeni zástupci odborných společností psychiatrů, neurologů, klinických psychologů i klinických logopedů. Poté, co příslušný orgán při vládním výboru na svou odbornost zcela rezignoval, pokusíme se na půdě ČLS JEP hledat a definovat systémová řešení diagnostiky, intervence, navazujících sociálních a jiných služeb poskytovaných na bázi individuálního přístupu dětem s PAS i dalšími neurovývojovými poruchami.

Více v článku

Očko centrum

V aktuálním květnovém vydání Bulletinu Sdružení praktických lékařů ČR vyšel nesmírně zajímavý (a bohužel naprosto pravdivý) příspěvek vycházející ze zkušeností kolegyně PL z jedné směny ve velkokapacitní „továrně na očkování“ proti covid-19. Vzhledem k tomu, že pro děti starší 12 let již byla v EU schválena vakcína a že se v současné době dokončuje strategie očkování této věkové kohorty, určitě stojí za to si přečíst, kudy by u dětí cesta rozhodně vést neměla.

Více v článku

Jihočeský kraj - odborné vzdělávání PLDD

V našem kraji v primární péči o děti a dorost pracuje 152 lékařů. Jsme jeden z největších krajů v České republice s řídkým osídlením obyvatelstva, a proto i vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) cestou odborných seminářů není snadné. Pod záštitou odborné společnosti praktických

Více v článku

Febrilní křeče – novinky v doporučeních

S platností od počátku roku 2018 vydala Společnost dětské neurologie ČLS JEP nové doporučení k léčbě febrilních křečí u dětí. Toto doporučení přináší mnohé, někdy i překvapivé novinky. Pokusíme se je stručně rekapitulovat.

Více v článku

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe II.

Autoři (Alena Šebková et al.) na konkrétních případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy

Více v článku

Co je projekt MedPed?

V České republice běží již od roku 1998 projekt MedPed, který se soustředí na včasnou diagnostiku familiární hypercholesterolemie (FH) s cílem zahájit léčbu co nejdříve, a snížit tak u postižených jedinců riziko předčasné klinické manifestace ischemické choroby srdeční a předčasného úmrtí.

Více v článku

Letní rekapitulace

Významnou událostí letošního léta se stalo 13. července podepsání Memoranda o spolupráci mezi ministerstvem zdravotnictví (Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch), všeobecnými praktickými lékaři (MUDr. Petr Šonka, doc. Svatopluk Býma) a praktickými lékaři pro děti a dorost (MUDr. Ilona Hülleová, MUDr. Alena Šebková). Signatáři tímto dokumentem stvrdili nastoupenou cestu spolupráce na reformě primární péče. Doufejme, že další kroky ministerstva povedou tímto směrem. Ne vždy se totiž vše daří podle odhodlání... Čas ukáže...

Více v článku

Dostupnost ambulantních specialistů je stále větší problém i u nás

V Liberci se 17. 11. konal páteřní seminář s tématem dětská kardiologie. Přednášejícím byl pan primář Vít z Brna a MUDr. Jehlička z Plzně (více v tomto vydání Newsletteru, pozn. red.). Účast lékařů byla poměrně vysoká a všichni byli velmi spokojeni Témata byla zvolena velmi dobře a přednášející pojali svá sdělení velmi prakticky se zaměřením na potřeby PLDD. Podařilo se nám sehnat i některé firmy navíc, což je v poslední době poměrně vzácné.

Více v článku

Doporučení pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí

OSPDL ČLS JEP připravuje k vydání doporučený postup pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí, sjednocený z pohledu gastroenterologa, pneumologa, ORL lékaře, neonatologa a chirurga. Doporučení zpracoval kolektiv autorů z 11 pediatrických klinických pracovišť ČR.

Více v článku

Žijeme s vámi!

Výstava o Duchennově svalové dystrofii - V úterý 6. června se v Akademickém klubu 1. LF UK sídlícím v pražském Faustově domě uskutečnila vernisáž výstavy o životě se svalovou dystrofií typu Duchenne, kterou uspořádala pacientská organizace PARENT PROJECT. Návštěvníci výstavy se tak do 30. června mohou mj. seznámit s životními příběhy pacientů i jejich

Více v článku

Jak se staví k vitamínu D v Polsku

V roce 2013 prezentovala skupina autorů převážně z Polska, ale také jiných evropských zemí, Izraele a Spojených států amerických, Praktické doporučení k suplementaci vitamínu D a řešení deficitu (vitamínu D) ve střední Evropě – doporučený příjem vitamínu D pro obecnou populaci a skupiny rizikové z nedostatku vitamínu D.

Více v článku

Syndrom týraného dítěte – o stresujících řešeních bez stresu

I v tomto roce pro vás připravila Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně vzdělávací akci na pomezí strukturovaných přednášek a diskusní platformy nazvanou Zdravotnické fórum. Tentokráte jsme zvolili téma syndromu týraného dítěte CAN (child abuse and neglect).

Více v článku

Informace OSPDL ČLS JEP

Z jednání výboru OSPDL ČLS JEP s regionálními zástupci 1. června K oboru praktického lékařství pro děti a dorost: * Společná pracovní skupina pro vzdělávání ČPS ČLS JEP, OSPDL ČLS JEP a SPLDD ČR pracuje ve složení doc. Bronský, doc. Houšťková, prim. Hrdlička, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Hülleová, MUDr. Šebková, MUDr. Tvrdoňová.

Více v článku

Informace z regionů

V regionech stále rezonují problémy ve spolupráci se školami při omlouvání nepřítomnosti žáků při vyučování. Z vlastní zkušenosti vím, že i přes opakované každoroční žádosti učitelé na všech stupních škol zcela nerespektují metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

Více v článku

Proč nemáme aktuální růstová data aneb začarovaný kruh

Vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb. ukládá povinnost sledovat a hodnotit růst dítěte pomocí růstových grafů. Zdrojem dat pro jejich konstrukci byly celostátní antropologické výzkumy (CAV) populace 0–18 let, které se konaly od roku 1951 v 10letých intervalech. Poslední 6. CAV proběhl v roce 2001. Pro uskutečnění 7. ročníku o deset let později, nebo alespoň v letech následujících, se nepodařilo zajistit finance.

Více v článku

Zdravotnické fórum: syndrom CAN

V sobotu 9. června se v pražském Paspově sále uskutečnilo další ze Zdravotnických fór pořádaných OSPDL ČLS JEP. Téma diskusního mezioborového setkání bylo tentokrát obzvláště závažné a bohužel i aktuální – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte neboli syndrom CAN (Child Abuse and Neglect).

Více v článku

Léto, slunce, pohoda 2018

V Newsletteru na konci roku 2017 jsem se zmínila o špatném stravování školáků a o tom, že mě to trápí. Zajímám se o výživu a gastronomii. Letošní pěkné léto jsem měla možnost prožít na různých místech v Česku a také za „hranicemi všedních dnů“. Ve všech destinacích mne zajímalo, jak se lidé stravují, jaké mají stravovací zvyklosti a jaká je kvalita jídla.

Více v článku

Úřednické vyhánění čerta ďáblem aneb kauza Broumov

Na krizový stav v oblasti personálního zajištění poskytování primární pediatrické péče poukazovali zástupci dětských praktiků celá desetiletí. V době, kdy se situace začala obracet k lepšímu a obor Praktické lékařství pro děti a dorost zaznamenal strmý nárůst zájmu, byl zrušen... A dál jen hasíme požár, který dlouhodobým zanedbáváním primární dětské péče vznikl.

Více v článku

Nový web OSPDL ČLS JEP

Naše odborná společnost má tradičně velmi silnou vazbu k profesní organizaci, která stála na počátku jejího vzniku. Z toho důvodu využíváme společnou kancelář a další infrastrukturu. Také webové stránky a e-mail, včetně koncového prvku (tedy paní sekretářky), s výhodou sdílíme. Této praxi bohužel udělal konec nástup směrnice EU o ochraně osobních údajů.

Více v článku

MF Dnes podpořila praktické dětské lékaře – a hned dvakrát!

Pokud vám unikly články redaktorky Evy Zahradnické v MF Dnes, nabízíme vám je nyní k přečtení v plném znění. Stojí za to!

Více v článku

Péče o děti se srdeční vadou v ordinaci PLDD

Je nejčastěji detekovanou vrozenou srdeční vadou v dětském věku. Malé defekty jsou klinicky dobře tolerované. Jsou typické středně hlasitým (3/6) systolickým šelestem v levém prekordiu od 3.–4.dne života. Velké defekty s nadměrným plicním průtokem vedou k tachypnoi, dyspnoi, častým respiračním infekcím a k celkovému neprospívání dítěte.

Více v článku

Hlášení infekčních nemocí – stručný manuál

Hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová nás jako odbornou společnost požádala o větší součinnost při hlášení infekčních onemocnění. Je třeba připustit, že mnoho z nás by nejspíš našlo určité rezervy, pokud jde o tato hlášení, a proto...:Ve vlastním zájmu doporučujeme dodržovat povinnost hlásit infekční onemocnění, pokud není jisté, že hlášení již provedl předešlý ošetřující lékař (např. lékař LSPP). Tato povinnost je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Více v článku

Respirační akademie 2019

V listopadu 2018, lednu a únoru 2019 proběhl třetí cyklus Respirační akademie.Semináře akreditované ČKL, SPLDD ČR a ČAS se konaly v šesti krajských městěch po celé České republice. Generálním partnerem akce byla společnost Favea plus, dalšími vystavujícími firmami byly Schwabe, EwoPharma, Apotex, Lázně Kynžvart a Boiron.

Více v článku

Partnerství lékařů s pacienty – čemu věříme...

Přibližně před dvěma lety byl výbor OSPL ČLS JEP osloven nově vzniklou pacientskou organizací, Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO). Na setkání byla delegována tehdejší místopředsedkyně OSPDL ČLS JEP Gabriela Kubátová. Kromě představitelů ČAVO se na tomto setkání seznámila i s profesorem Milanem Mackem, který se vzácnými onemocněními zabývá a s nímž se pak zároveň stala i členkou ministerské Komise pro vzácná onemocnění.

Více v článku

Aktualizovaná doporučení pro diagnostiku a léčbu lymeské borreliózy

Vzhledem k tomu, že lymeská borrelióza je relativně frekventní onemocnění v našich ordinacích a pacienti se dožadují léčby, či alespoň vyšetření, v mnoha případech zjevně neopodstatněně, přinášíme na následujících řádcích stručný výtah z aktualizovaného doporučeného postupu diagnostiky a léčby lymeské boreliózy, který na sklonku minulého roku uveřejnila Společnost infekčního lékařství ČLS JEP.

Více v článku

Vývoj střevní mikroflóry

Střevní trakt plodu je za normálních okolností sterilní a během prvních dnů po porodu probíhá jeho intenzivní kolonizace mikroorganismy. O tom, čím bude střevo novorozence osídleno, rozhoduje mnoho faktorů. Jako první hraje roli způsob porodu – byly prokázány rozdíly ve složení i diverzitě střevní mikrobioty

Více v článku

Synechia vulvae v ordinaci PLDD

Specifickou otázkou související s problematikou vulvovaginitid je synechia vulvae – srůst malých stydkých pysků. Nejde o vrozenou vývojovou vadu, jak je rádo uváděno, jde o onemocnění jednoznačně vzniklé v důsledku chybné péče o genitál. V hormonálně klidovém období (tj. od 6–8 týdnů po narození až do 7–8 let)

Více v článku

České ambulantní pediatrii chybí základní pokora některých poslanců a kliniků

V roce 2002 začala na evropské úrovni jednání o Primary Care Pediatrics (PCP), tehdy v rámci Confederation European Specialists in Pediatrics (CESP), která byla nejvyšším poradním orgánem Evropské komise pro pediatrii v Evropě. SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP byly již od začátku u všech aktivit nově sílící pediatrické péče v Evropě.

Více v článku

Ze zápisníku zástupkyně Moravy a Slezska

Jednání s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Martinem Gebauerem (31. 1.) – Probráno odmítání uchazečů o zaměstnání na dětských odděleních – těch lékařů absolventů, kteří se zmíní, že by v budoucnu chtěli pracovat jako PLDD.

Více v článku

Výživa při alergii v rodině

Některým z mnoha alergických onemocnění trpí okolo 20 % dospělých a – co je závažnější – až 30 % dětí. Proto se dnes o existenci, ale i o nemalých rizicích alergického astmatu, alergické rýmy, atopického ekzému i potravinových alergiích otevřeně mluví jako o alergické epidemii 3. tisíciletí.

Více v článku

Ministerstvo slibuje reformu primární péče ještě letos – a dětským praktikům podporu návrhu na změnu zákona o vzdělávání

Již tradičně patřil poslední únorový víkend setkání praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a sester. Na 12. kongres primární péče jich do pražského TOP Hotelu přijelo okolo čtrnácti stovek. Během zahájení akce zástupci ministerstva zdravotnictví deklarovali, že reforma primární péče je skutečně jednou z resortních priorit.

Více v článku

Stanovisko OSPDL ČLS JEP k revizi registrace léků s mukolytickým účinkem

Státní ústav pro kontrolu léčiv se rozhodl revidovat podmínky registrace léků s mukolytickýmúčinkem. Důvodem je rozhodnutí regulačních agentur několika evropských zemí zpřísnit podmínky užití mukolytik v dětském věku z důvodu množících se hlášení o nežádoucích účincích. V této souvislosti SÚKL požádal Odbornou společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP o stanovisko.

Více v článku

Kazuistika FH

Muž JH, narozený v roce 1963, měl poprvé vyšetřený lipidový profil ve věku 18 let v rámci vyšetření rodinných příslušníků jeho starší sestry. Až do roku 2012 kouřil 20 cigaret denně. Měří 167 cm a hmotnost mu vzrostla v průběhu 23 let z 62 kg na 70 kg v roce 2017 (BMI z 22 na 25). Léčit se začal až v roce 1994

Více v článku

„Protipadělková směrnice“ – další rána pro očkování v ČR

Tzv. protipadělková směrnice opět mění systém distribuce vakcín do ordinací praktických dětských lékařů. Ještě před několika lety, jak si mnozí pamatujeme, bylo povinné očkování plně v rukou státu. Pak byla distribuce povinných vakcín svěřena soukromým distributorům a v rámci nakládání s vakcínami (i pro očkování nepovinnými) byla doporučena přímá distribuce do ordinací lékařů.

Více v článku

Efektivní podpora zdraví v sociálně vyloučených lokalitách

Státní zdravotní ústav (SZÚ) v rámci své činnosti pořádá každoročně setkání zaměřená na možnosti podpory zdraví. V tomto roce se již 6. ročník konference konal 21. června a tématem byla podpora zdraví v sociálně vyloučených lokalitách. Zástupci Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP jsou na konferenci každoročně zváni, což vnímáme jako projev velmi dobrých vztahů a spolupráce mezi námi a SZÚ.

Více v článku

Spalničky – epidemiologická situace v roce 2018

I když se z pohledu aktuálních absolutních počtů případů onemocnění spalničkami a na základě jejich srovnání s historickými daty, může zdát, že situace ve výskytu spalniček je rok od roku příznivější, není tomu tak. Spalničky představují stále velmi závažné onemocnění, jež může mít až fatální následky, a to i v situaci, kdy existuje účinná očkovací látka proti tomuto onemocnění. Jak ukazuje aktuální epidemiologická situace, spalničky nejsou problémem úzkých skupin obyvatelstva či rozvojových zemí, ale i celé řady evropských zemí s vyspělým zdravotnickým systémem. Prakticky celý evropský region se potýká s výrazným nárůstem počtu případů onemocnění spalničkami, ČR nevyjímaje.

Více v článku

Úvodní slovo (newsletter 2/19)

Úvodní slovo (newsletter 2/19) - Milí přátelé, krátce po našem Kongresu primární péče se nemohu ubránit zamyšlení. Vlídná slova pana ministra pronesená při zahájení kongresu jsou velmi potěšující. Přesto situaci oboru praktický lékař pro děti a dorost i celé pediatrie nelze popsat jinak než jako kritickou. Medián věku pediatrů, a tím spíše praktických lékařů pro děti a dorost, se stále dynamicky zvyšuje. V tuto chvíli je tím hlavním důvodem nepochybně zcela mizivý příliv „mladé krve“ do našich řad. Zrušení našeho oboru bylo před dvěma lety vehementně prosazováno právě s odkazem na zlepšení personální situace celé pediatrie, přineslo však pravý opak.

Více v článku

Výživa dětí v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

Hlavní charakteristikou práce praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) jako jednoho z poskytovatelů primární zdravotní péče je velký podíl preventivní péče o děti a dorost. Součástí naplnění tohoto konceptu je nejenom provádění pravidelných preventivních prohlídek dětí, ale i osvěta a edukace rodičů, pacientů a laické veřejnosti ve smyslu podpory zdraví.

Více v článku

Dětská centra duševního zdraví se (snad už konečně) stanou skutečností

Po úspěšném startu center duševního zdraví pro dospělé pacienty se nyní, zdá se, s podporou ministerstva zdravotnictví obrací pozornost v této oblasti i na naše dětské pacienty. Při MZ ČR vznikla pracovní skupina k projektu Nové služby v psychiatrii (jíž jsme spolu s Alenou Šebkovou členy).

Více v článku

Partnerství PLDD s pacienty

Přinášíme další z odpovědí pacientských organizací na otázky Newsletteru OSPDL 1. V čem vidíte hlavní přínos, ale i dosud nevyužité možnosti spolupráce praktických dětských lékařů s pacientskými organizacemi? Důležité je zlepšení informovanosti pacientů či rodičů pacientů o existenci naší organizace – Pacienti IBD

Více v článku

Je to na nás – a je vlastně jedno, koho budeme volit

Rychle se blíží parlamentní volby... Musím se přiznat, že jsem z nich vždy dost nesvůj. Vždy s blížícím se termínem se stále intenzivněji zabývám myšlenkou, komu vlastně ten svůj hlas svěřit. Přiznávám, že jsem několikrát zvolil i variantu volby bojkotovat, ale spíše proto, že jsem byl v termínu voleb mimo své bydliště. Bohužel ani ignorování voleb mi nepřineslo dobrý pocit, natož pak všechny dosavadní

Více v článku

Kožní – co jsme se ve škole neučili

Infantilní hemangiomy O současných postupech léčby infantilních hemangiomů (IH) informoval MUDr. Josef Mališ z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Více v článku

Neonatologové již nevyplňují ZOP – co to znamená pro nás a rodiče našich pacientů?

Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP nás prostřednictvím svého předsedy doc. Jiřího Dorta požádal informovat vás o svém rozhodnutí, že na novorozeneckých odděleních nejsou již od 1. ledna tohoto roku vypisovány zdravotní a očkovací průkazy (ZOP). V dopisu se mj. píše, že v diskusi výboru ČNeoS ČLS JEP vyvstala otázka

Více v článku

Sebevražedné myšlenky a suicidání pokusy dětí souvisejí se školním rokem, ukázala americká studie

Roční míra návštěv nemocnice pro sebevražedné myšlenky a suicidální pokusy u dětí ve věku 5 – 17 let vzrostla z 0,66 % v roce 2008 na 1,82 % v roce 2015. K tomuto zjištění dospěl ve své práci tým vedený Dr. Gregorym Plemmonsem z Vanderbilt University Medical Center v Nashvillu. To představuje více než zdvojnásobení všech případů.

Více v článku

Proč očkovat chlapce proti HPV?

Očkování obecně je doménou především praktických lékařů pro děti a dorost. Je naším dennodenním chlebem. V poslední době je také tématem, které nám přináší největší starosti, nejvíce práce, jež ale často, bohužel, zdá se býti marnou. O to více mne těší, že se očkováním vážně začal zabývat – a podporovat ho – současný ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

Více v článku

Výroční zasedání EAP

Ve dnech 7.–8. prosince 2018 se v Bruselu konalo výroční zasedání Evropské akademie pediatrů (EAP). Z jeho programu v jednotlivých sekcích připravila stručný souhrn MUDr. Gabriela Kubátová, delegátka EAP.

Více v článku

Krátce o screeningu sluchu novorozenců

U fyziologických novorozenců se provádí mezi 2.–3. dnem (resp. 2.–4. dnem) života ještě během pobytu na novorozeneckém oddělení. Vyšetření provádí proškolená zdravotní sestra pomocí přístroje k vyšetření otoakustických emisí (TEOAE). Podmínkou vyšetření je alespoň krátkodobý klid novorozence a klidné tiché prostředí (místnost). U patologických novorozenců se vyšetření provádí po stabilizaci klinického stavu (u nedonošených v korigovaném věku), mělo by však být provedeno před propuštěním do péče praktického lékaře pro děti a dorost. Výsledek se zapisuje do propouštěcí zprávy z porodnice (porodopisu), minimálně v případě nepřítomnosti otoakustických emisí (negativní výsledek screeningu).

Více v článku

Očkování – Evropa nás již začíná následovat

Posloucháme-li argumentaci lidí s alternativním přístupem k očkování jak ve veřejných vyjádřeních, tak u nás v ordinacích, opakovaně slýcháme, jak je stát „zlý“, když vyžaduje povinnost být očkován, jak jinde v Evropě nic takového není a každý že si tam může dělat, co chce... Moje odpověď většinou bývá, že si nelze plést demokracii

Více v článku

Poprvé o spolupráci praktických lékařů s paliativními týmy

Již 2. června se v Jihlavě uskuteční konference nazvaná „Domácí dětská paliativní péče cestou praktických lékařů ve spolupráci s paliativními týmy“. Jde o první odborné setkání zaměřené výhradně na spolupráci praktických dětských lékařů a mobilních specializovaných paliativních týmů.

Více v článku

Novinky ve spánkové medicíně

Jak jsme již dříve informovali, navázala naše odborná společnost spolupráci s Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Na předešlé setkání byla delegována MUDr. Jana Tomčalová a první setkání se spánkovou medicínou bylo více než zajímavé.

Více v článku

Za profesorem Blahošem

Dovolím si vzpomenout na svá krátká osobní setkání s panem profesorem. Jednala jsem s ním několikrát v rámci obhajoby našeho oboru. Vždy se mi dostalo ujištění o podpoře, která pak byla skutečně panem profesorem vyjádřena. Když jsem se ho ptala, jak je možné, že on, „profesor“, chápe naše argumenty, když ti ostatní většinou nikoli, odpověděl, že ví, jak je primární péče důležitá, že je to prostě jiná péče než v nemocnici, vždyť on ji také dělal…

Více v článku

11. kongres primární péče: V zdravém těle zdravý duch (i mozek)

„Pacientů v psychiatrických ambulancích každoročně přibývá, v ČR jich je více než 600 000,“ uvedl ve své přednášce v bloku 11. kongresu primární péče věnovaném prevenci duševních chorob prof. Jiří Raboch, přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, a pokračoval: „Ještě větší počet obyvatel dochází s duševními problémy za praktickými lékaři a dalšími odborníky

Více v článku

Aktuality z Plzeňského a Karlovarského kraje

Funkci regionálního zástupce OSPDL ČLS JEP pro Západočeský region jsem převzala od podzimu 2016. Předtím, od roku 2003 do 30. června 2016, jsem vykonávala funkci okresního zástupce SPLDD ČR za okres Cheb. V Západočeském regionu (Plzeňský a Karlovarský kraj)

Více v článku

Věčně démonizované očkování proti spalničkám

Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. vydala v květnu tiskovou zprávu, kterou převzala některá laická média. Zpráva nese název „Média démonizují spalničky a neočkující rodiče. Z odpovědí MZ ČR však vyplývá něco odlišného“. Společnost tím avizuje, že se obrátila na ministra

Více v článku

Na co se praktici nejčastěji ptají právníků?

Na programu 12. kongresu primární péče nechyběl ani letos blok s právní problematikou. O čem byl tentokrát? Na otázky redakce Newsletteru odpovídá Mgr. Jakub Uher. Lékaři hodně diskutují o dopadech GDPR (general data protection regulation)

Více v článku

Zapojte se do průzkumu – pomůžete dětským gynekologům i sobě

Ve stínu podobných starostí o budoucnost specializačního vzdělávání a samotnou existenci oborů se 23. března u příležitosti 12. kongresu primární péče sešli k pracovnímu setkání zástupci OSPDL ČLS JEP (MUDr. Alena Šebková, MUDr. Zdeněk Rytíř, MUDr. Zdeněk Zíma) s představiteli České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP

Více v článku

Otravám houbami vévodí muchomůrka zelená

Prázdniny klepou na dveře a s nimi i houbařská sezóna, která byla v loňském roce nadmíru úrodná. O tom, jak akutně řešit otravy houbami, na co si dát pozor a kdy určitě využít na telefonních číslech 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 nonstop konzultací Toxikologickéhoinformačního střediska (TIS) při Klinice pracovního lékařství

Více v článku

Čtvrtina švédských dětí má metabolický syndrom

Jak vyplývá z recentní studie Kjellbergové et al., jež byla publikována v Acta Paediatrica, z kohorty 212 zdravých švédských dětí v průměrném věku 6,6 let mělo 26 % alespoň jeden rizikový faktor metabolického syndromu – hypertenzi, dyslipidémii, inzulinovou rezistenci nebo velký obvodu pasu – vyžadující lékařskou intervenci.

Více v článku

Ministr Vojtěch: „Neptejte se, kdy spustíme reformu primární péče – už běží“ (13. Kongres primární péče)

„Ne nadarmo mezinárodní organizace, které mapují stav zdravotnictví – naposledy OECD ve své velmi důležité zprávě – jednoznačně doporučují podporu primární péče jako základního kamene pro fungování zdravotnictví. My touto cestou jdeme, tato doporučení respektujeme a jsme přesvědčeni o tom, že to má smysl – přestože narážíme na celou řadu překážek a skeptických názorů, bohužel i uvnitř lékařské obce,“ uvedl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch ve svém slově, kterým 22. února zahájil 13. ročník Kongresu primární péče, jemuž poskytl i svou osobní záštitu.

Více v článku

PAS: základem je včasné stanovení diagnózy v ordinacích PLDD

Poruchy autistického spektra (PAS), tzv. pervazivní vývojové poruchy, patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Pervazivní znamená všepronikající a vyjadřuje fakt, že vývoj dítěte je narušen v mnoha směrech. V důsledku vrozeného postižení mozkových funkcí, které umožňují komunikaci, sociální interakci a symbolické myšlení (fantazii)

Více v článku

Kazuistiky z primární pediatrické praxe

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář je seznámen s významem

Více v článku

Zdravotnické fórum o dětské paliativní péči v ČR

Téma dětské paliativní péče je dnes v podobné situaci, v jaké bylo před lety téma zdravotně postižených a hendikepovaných dětí – je svým způsobem tabuizováno a z bezradnosti vytěsňováno kamsi za okraj pozornosti... „Je nás mnoho, kteří s úmrtím dítěte, jež jsme měli ve své péči,

Více v článku

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu astmatu u dětí

Globální iniciativa pro astma (GINA) publikovala v roce 2016 poslední aktualizovaný doporučený postup „Globální strategie péče o astma a jeho prevence“. V České republice byly naposledy pod vedením České iniciativy pro astma (ČIPA) v roce 2015 uveřejněny doporučené postupy v léčbě dětí s astmatem.

Více v článku

O budoucnosti dětské paliativní péče v ČR

V Senátu Parlamentu ČR se 25. září pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., konal seminář věnovaný současnému stavu a možnostem dětské paliativní péče v ČR. Naši odbornou společnost v diskusi zastupovala MUDr. Alena Šebková. Na závěr diskuse přijali účastníci společné prohlášení, které vám přinášíme v plném znění.

Více v článku

Pacienské organizace

Jedním z hlavních mezioborových témat tohoto vydání Newsletteru OSPDL ČLS JEP je familiární hypercholesterolémie, a proto se vám nyní představí i pacientská organizace Diagnóza FH, z. s. Na otázky redakce odpovídá její místopředsedkyně Mgr. Kristýna Čillíková.

Více v článku

Krvácení v přednemocniční péči

I při řešení krvácení je – tak jako při kterémkoli jiném poskytování pomoci – zásadní myslet na vlastní nebezpečí. Hemoragie, jejichž příčinou je porušení cévní stěny z nejrůznějších důvodů, mohou být být žilní, tepenné, vlásečnicové či kombinované.

Více v článku

Asthma bronchiale – doporučení pro praxi

Kontrola nad astmatem v České republice je dnes na velmi vysoké úrovni. Zřetelně poklesly počty hospitalizací a úmrtnost v důsledku astmatu je i ve srovnání s mnohými evropskými zeměmi velmi nízká. Na tomto úspěchu se nepochybně vedle široce dostupné péče specialistů podílí i péče primární. Přes všechny tyto úspěchy se nicméně stále setkáváme s nedostatečnou nebo opožděnou diagnostikou astmatu především v časném věku a objevují se nejasnosti i v oblasti farmakoterapie.

Více v článku

Úvodní slovo ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha (13. Kongres primární péče)

Dámy a pánové, krásný dobrý den, krásné dobré ráno. V prvé řadě velmi děkuji za pozvání na tento kongres. Jsem na něm poprvé, byť jsem už při příchodu zjistil, že jde o tradiční akci, která patří skutečně k těm největším v oblasti primární péče a která, jak jsem se díval na program, je zaměřena velmi odborně na oblast vzdělávání v různých oblastech, které se týkají primární péče, praktických lékařů a jejich reálné každodenní praxe.

Více v článku

Aktuality z Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Jako regionální zástupce OSPDL ČLS JEP jsem převzala Moravskoslezský a Olomoucký region od ledna 2017 po odstoupení kolegy Aleše Polácha. Hlavní náplní regionálního zástupce odborné společnosti je kontinuální vzdělávání, ale i v rámci spolupráce s profesní organizací řešení některých společných problémů. Dlouho již apelujeme na účast PLDD hlavně

Více v článku