VZDĚLÁVACÍ AKCE

Vzdělávací konference Rezident, Mariánské Lázně, 1. - 2.9. 2019. / pozvánka
Zdravotnické fórum, Praha, 23.11.19 /
Páteřní semináře OSPDL - infektologie / dermatologie - odkaz
Podologie očima PLDD, Praha, 2.5.19, zajišťuje MUDr.Bohuslav Procházka
Posuzování zdravotního stavu pro vrcholový sport z pohledu TV lékaře, Praha, 6.6.19, zajišťuje MUDr.Bohuslav Procházka
Aktuální problematika dětské urologie v ordinaci, Praha, 5.9.19, zajišťuje MUDr.Bohuslav Procházka
Rizikový nedonošenec v ordinaci PLDD, Praha, 3.10.19, zajišťuje MUDr.Bohuslav Procházka
Dítě s recidivujícím kašlem, Praha, 7.11.19, zajišťuje MUDr.Bohuslav Procházka
Základy psychoterapie v ordinaci dětského lékaře, Praha, 5.12.19, zajišťuje MUDr.Bohuslav Procházka

XI.Celostátní konference paliativní medicíny, Olomouc, 18. - 19.10. 2019. / pozvánka
Jarní setkání na Vysočině, 6.6.19 / pozvánka / registrace
Hradecké vakcinologické dny / pozvánka
Kongres EuSEM (European Society for Emergency Medicine), 12. – 16. října 2019 / program / registrace
XXII. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů, 12.-14.9.19 / registrace

Salzburské semináře / odkaz
European Academy od Pediatrics Kongres Porto, Portugalsko 19.-22. 9.2019 / pozvánka / fb / in
Meeting of the European society for immunodeficies (ESID), Brussels / program / registrace
Meeting of the World Society for paediatric infectious diseases (WSPID), Manila / program / registrace
European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, 3.-4.10.2019, Luxembourg / odkaz
International Congress of Hypertension in Children and Adolescens, 24 - 26.5.2019, Warsaw / odkaz
INA-Neonatology from a Global Perspective 12.-14.7.2019 Tijuana / program / registrace

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

materiály OSPDL ČLS JEP

Brožura OČKOVÁNÍ
kniha Kazuistky v primární pediatrické praxi 1 a 2

manuál drogové prevence

Manuál drogové prevence ke stažení / pdf
Karty k provádění drogové prevence při JPP / pdf
Doporučený postup při intoxikaci syntetickými kanabinoidy / pdf
Nabídka služeb detoxikačního dětského a dorostového odd. Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského v Praze / pdf

edukační materiály SZÚ

Všechny tištěné materiály níže uvedené je možné objednávat na mailu lenka.svabova@szu.cz
V přiloženém pdf jsou uvedeny ke všem materiálům rozměry. szu_nabidka_zdrav.-vych._materialu.pdf

Bezpečnost dětí - prevence nejčastějších dětských úrazů
Bezpečnost dětí - první pomoc
Leták o ADHD
kniha „Honzík a zlobivé hovínko“
Projekt zlepšující povědomí o genetických onemocněních v primární péči - Gen-Equip

Pyramida výživy - plakát , karta
Význam specifických živin pro vývoj mozku / text
Mýty o rostlinných tucích / text
Přehled složení tuků na trhu v České republice / pdf
Materiály ..Jak předcházet kýle / brožura

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ PLDD

Setkání školitelů

Setkání školitelů 2020 /
Setkání školitelů 2019 / odkaz
Setkání školitelů 2018 / odkaz

Setkání školitelů 2017 / odkaz
Setkání školitelů 2016 / odkaz
Setkání školitelů 2015 / odkaz

Setkání školitelů 2014 / odkaz
Setkání školitelů 2013 / odkaz
Setkání školitelů 2012 / odkaz

ATESTACE v oboru PLDD a pediatrie

Katedra praktického dětského lékařství IPVZ / odkaz
Katedra dětského lékařství IPVZ / odkaz

termíny atestací v oboru PLDD

2019 Atestace:
29.5.2019 9:00 - Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
25.9.2019 9:00 - Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
27.11.2019 9:00 - Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15

termíny kurzů po kmeni oboru pediatrie

2019 Kurzy po kmeni:
8.–12. 4. 2019 – Masarykova Univerzita Brno
2.–6. 9. 2019 – Fakultní nemocnice Ostrava Poruba, KDL
11.–15. 11. 2019 – 2. LF UK Praha‍

2020 Kurzy po kmeni:
20.–24. 4. 2020 – 3. LF UK
9.–13. 11. 2020 – 2. LF UK Praha

AKREDITACE V OBORU PLDD

1) V tuto chvíli není možné o akreditaci v oboru PLDD žádat. Obor vzdělávání Praktický lékař pro děti a dorost byl zrušen. Přesto vzdělávací akce pro akreditovaná pracoviště s odborností PLDD (002) nadále pokračují.
2) Zájemci se mohou podílet na vzdělávání v nástupnickém oboru pediatrie. Nemocnice, které se akreditují v novém oboru pediatrie mají smluvně zajistit stáž studentů v ordinaci PLDD. Je vhodné, aby takovou spolupráci navazovali primárně s dosavadními držiteli akreditace PLDD.
3) Pokud chce PLDD samostatně požádat o akreditaci v novém oboru pediatrie musí doložit smluvní zajištění stáží na všech pracovištích uvedených ve vzdělávacím programu, a garantovat plnění podmínek akreditace z jejich strany. Uchazeči o akreditaci v pediatrii musí žádat i o akreditaci ve vzdělávání ve kmeni. Přiznání akreditace v oboru pediatrie patrně znemožní žádat o akreditaci v jinném oboru.

K žádosti o akreditaci je nutno doložit:
1)    formulář žádosti s kolkem (nová nebo prodloužení) 2)    dotazník 3)    plán atestační přípravy školence 4)    doklad o získání specializované způsobilosti v oboru PLDD (kopie),  v případě prodloužení akreditace a předchozím doložení, již není nutné dokládat 5)    smluvní spolupráce s poskytovatelem zdravotních služeb (zdravotnické zařízení), který umožní vzdělání rezidenta mimo praxi u PLDD 6)    veřejný příslib s IPVZ 7)    účast na setkání školitelů 8)    registraci nestátního zdravotnického zařízení (kopie) 9)    výpis z obchodního rejstříku (kopie, pouze právnické osoby)
online Žádost o udělení akreditace školitele
online Žádost o prodloužení akreditace školitele
Ke stažení : dotaznik_k_zadosti_o_akreditaci.docx ,
 plan_atestacni_pripravy_skolence.docx ,
 verejny_prislib_ipvz.pdf

REZIDENČNÍ MÍSTA

Nová rezidenční místa se týkají výhradně nového oboru pediatrie!
Pro rok 2019 byla vypsána rezidenční místa pro obor pediatrie i pro pediatrický kmen. O rezidenční místa mohou žádat pouze držitelé platné akreditace, ev. někdejší držitelé akreditace, kteří požádají akreditaci pro obor pediatrie.
Od 1.1.2019 je nutné zvýšit mzdu rezidenta na 24.130,- Kč ( minimální plat lékaře).
Metodika a formuláře žádostí pro žadatele o dotaci na rezidenční místo pro rok 2019 / odkaz MZ / odkaz

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD pro rok 2018  / odkaz
(O podporu mohou žádat také pracoviště PLDD s akreditací platnou ke dni 30.6.2017)

Proč se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Jak se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti lékaře / doc
Výběrové řízení na rezidenční místo - Formulář pro vyhlášení VŘ , Přihláška do VŘ , osobní dotazník rezidenta
Pomůcka pro zpracování průběžných, závěrečných a kontrolních zpráv / text
Vyhláška o rezidenčních místech / text
Seznam akreditovaných pracovišť PLDD - k 4/2016 , k 2/2019

ŠKOLITELÉ