Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Přihláška do OSPDL ČLS JEP

Aktuality

Výběrová řízení na rezidenční místa / více informací zde

Doporučený postup / Vitamin D v ordinaci PLDD / ke stažení zde

Screening sluchu novorozenců v ČR za rok 2020 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK / odkaz

Očkování proti onemocnění covid-19 u těhotných a kojících žen / odkaz

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování dětí pro COVID-19 / odkaz

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování proti chřipce / odkaz

Aktualizace doporučení očkování proti pertusi u těhotných / odkaz

Společné stanovisko ČPS a OSPDL ČLS JEP a SPLDD ČR k návratu dětí do škol - doc

Stanovisko k potvrzování prodělané nemoci COVID-19 pro školy - zde, vzor potvrzení o testu, plné znění MO MZČR
Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2021
- odkaz
Pozor na podvodné pojištění cizinců - zpráva ČLK

Informace o koronavirové infekci COVID-19, Poradna COVID-19

Seznam antigenních testů - europa.eu, who.org
Aktualizovaný algoritmus -
zde, Informace Klinické skupiny MZ ČR - zde

Doporučené postupy odborných společností - Péče o novorozence COVID pozitivní matky, aj.

Postupy plošného testování a testování ve firmách - prezentace
Doporučení ČVS ČLS JEP k očkování proti COVID-19 - zde, Kampaň na podporu očkování proti COVID - Opět spolu s lékaři, s kulturou
Stanovisko výboru ČSIM k podávání ivermektinu kriticky nemocným pacientům s COVID-19 - zde
Doporučení Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k onemocnění COVID-19 v ambulantní péči - zde

Poradna pro COVID-19
Na četné žádosti jsme zřídili emailovou poradnu pro problematiku COVID na adrese COVID@ospdl.eu. Na dotazy odpoví členové výboru OSPDL ČLS JEP, nebo oslovení specialisté (infekcionisté, zástupci MZ ČR, KHS, právníci, atp.). Také budeme zveřejňovat časté dotazy.

V březnu 2021 bude konečně vydána dlouho očekávaná učebnice Praktického dětského lékařství.
Z úvodu: 
"Jedním z důležitých pilířů vývoje oboru je také vydání této první učebnice praktického dětského lékařství. Práce praktického dětského lékaře je ve srovnání s ostatními obory dětského lékařství zatížena až několikanásobným počtem kontaktů s pacienty a jejich rodiči. Navíc musí dětský praktik analogicky s praktickým lékařem pro dospělé ovládat na dostatečné úrovni základy všech oborů dětského lékařství, a to včetně jejich přesahů do medicíny dospělého věku. Není tedy divu, že se čas od času každý z nás setká s pacientem nebo klinickou situací, v níž se necítí zcela jistý, a potřebuje oporu přehledné odborné literatury. Také z těchto důvodů po dlouhou dobu zaznívaly hlasy volající po souhrnném zpracování důležitých témat praktického dětského lékařství nejen od kolegů připravujících se k atestační zkoušce, ale také od praxí zkušených lékařů.

– České národní doporučení pro podávání vitaminu D dětem / odkaz
Nový manuál drogové prevence - manuál

Cyklus rozhovorů - Prevence "z lékařské praxe" / odkaz

Vzdělávací akce 2021

Beseda pro lékaře a zdravotníky Poruchy příjmu potravy, 12.5.21, aplikace Zoom- pozvánka

Pediatrická akademie - proběhne on-line formou / program / registrace
Purkyňka - on-line / program / registrace
Kongres pro ambulantní praxi - Lékař 21, Praha, 10. - 11. 9. / program
XV. Pediatrický kongres
- H.Králové, 23. - 25. 9. / program / registrace
Vadné držení těla, digitální závislosti - Zámek Valeč, 17. - 18. 9. / program / registrace
52. Konference gynekologie dětí a dospívajících - Lázně Bělohrad, 14. - 16. 10. / program / registrace

Další akce zde, termínový kalendář OSPDL ČLS JEP