Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEP

Aktuality

Informace SUKL
Změna způsobu výdeje LP Desloratadin
Úprava vyjádření síly LP Ospen a Penbene

● Změna registrace LP Fortecortin 4 mg tablety
Změna registrace LP Analgin inj.
Změna indikací a dávkování LP Guajacuran 200 mg tbl.

Informace o koronavirové infekci COVID-19, Poradna COVID-19

Seznam antigenních testů - bfarm.de, europa.eu, who.org
Aktualizovaný algoritmus -
zde, Informace Klinické skupiny MZ ČR - zde

Doporučené postupy odborných společností - Péče o novorozence COVID pozitivní matky, aj.

Výzva k podpoře očkování proti onemocnění COVID-19 - text výzvy, Podpora OSPDL ČLS JEP

Výsledky voleb do výboru a revizní komise OSPDL ČLS JEP pro volební období 2021-2024 - zde

Poradna pro COVID-19
Na četné žádosti jsme zřídili emailovou poradnu pro problematiku COVID na adrese COVID@ospdl.eu. Na dotazy odpoví členové výboru OSPDL ČLS JEP, nebo oslovení specialisté (infekcionisté, zástupci MZ ČR, KHS, právníci, atp.). Také budeme zveřejňovat časté dotazy.

V březnu 2021 bude konečně vydána dlouho očekávaná učebnice Praktického dětského lékařství.
Z úvodu: 
"Jedním z důležitých pilířů vývoje oboru je také vydání této první učebnice praktického dětského lékařství. Práce praktického dětského lékaře je ve srovnání s ostatními obory dětského lékařství zatížena až několikanásobným počtem kontaktů s pacienty a jejich rodiči. Navíc musí dětský praktik analogicky s praktickým lékařem pro dospělé ovládat na dostatečné úrovni základy všech oborů dětského lékařství, a to včetně jejich přesahů do medicíny dospělého věku. Není tedy divu, že se čas od času každý z nás setká s pacientem nebo klinickou situací, v níž se necítí zcela jistý, a potřebuje oporu přehledné odborné literatury. Také z těchto důvodů po dlouhou dobu zaznívaly hlasy volající po souhrnném zpracování důležitých témat praktického dětského lékařství nejen od kolegů připravujících se k atestační zkoušce, ale také od praxí zkušených lékařů.

– České národní doporučení pro podávání vitaminu D dětem / odkaz
Nový manuál drogové prevence - manuál
– Doporučení ČVS k očkování proti chřipce - zde

Cyklus rozhovorů - Prevence "z lékařské praxe" / odkaz

Vzdělávací akce

Webinář - konference OSPDL ČLS JEP 17.9.2020, pozvánka + záznam1, záznam2, záznam3
Webinář - Trendy v kojenecké výživě - pozvánka / informace

..a další akce zde.