INFORMACE O OČKOVÁNÍ

Zdravotní a očkovací průkaz / odkaz
Jaké nežádoucí účinky po podání vakcín hlásit SÚKL? / text
Poradna České vakcinologické společnosti pro očkující lékaře / odkaz
Provakcinační argumentář / pdf

Časté otázky k očkování proti MMR / odkaz
Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování nedonošených novorozenců (3/2018) / stanovisko
Stanovisko MZČR k proplácení očkování odložených na žádost rodičů / text
Stanovisko k problematice očkování dětí s nízkou porodní hmotností ČSAKI 4/2014 / text
Stanovisko k očkování migrantů / očkovací kalendář
Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním 4/2014 / text
Stanovisko MZ ČR k minimálnímu očkování pro přijetí do Mš / pdf
Stanovisko OSPDL k hlášení odmítnutí povinného očkování / odkaz
Požadování souhlasu s nepovinným očkováním / odkaz
Posuzování zdravotní způsobilosti v souvislosti s neúplným očkováním / odkaz
Metodika k provádění pravidelného očkování proti TBC (3/2012) / odkaz
Informace o změně financování očkovacích látek pro povinná očkování (10/2011) / odkaz
Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce (5/2011) / odkaz
Národní strategie očkování proti pertusi (5/2011) / odkaz
Výklad MZČR k problematice povinného očkování (3/2011) / odkaz
Novela vyhlášky o očkování od 1.11.2010 / odkaz
Výklad vyhlášky 65/2009 Sb. / pdf

Pozor! Výpadek očkovací látky PRIORIX / odkaz
Ukončení výroby a dovozu D-T VAX (3/2014) / odkaz
Dopis pro zdravotnické pracovníky Encepur a Tetanol (3/2018) / pdf
Aktualizace SPC u hexavakcín a HPV vakcín 4/2016 / pdf
Ukončení dodávek vakcíny Twinrix Paediatric (1/2013)/ pdf
Bezpečnostní informace Infanrix (10/2013) / pdf
Příbalové informace vakcin / odkaz

Očkování dítěte je povinné, jinak bude pokuta, rozhodl Ústavní soud / odkaz
Spalničky - vývoj v roce 2017 / odkaz
Odpovědi ČVS ČLS JEP na časté dotazy v souvislosti s popíráním významu a účinnosti očkování / pdf

DOPORUČENÉ POSTUPY

Febrilní křeče - doporučení Společnosti dětské neurologie ČLS JEP (1/2018) / odkaz
Včasný záchyt poruch autistického spektra (PAS)  (1/2019) / metodika
Screening sluchu novorozenců a 5 letých dětí (1/2019) / zde
Doporučení pro výživu kojenců a batolat / odkaz
Odborné stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika / ČSUPG ČLS JEP                                               Urolithiáza u dětí / zde
Proteinurie u dětí / zde
Kongenitální uropatologie / zde
Fimóza, synechie vulvy, retence varlat / zde
Poruchy močení / zde   
Prevence krvácivé nemoci novorozence / doporučení ČNeoS ČLS JEP
Vyšetření specifického IgG (IgG4) proti potravinám / doporučení ČSAKI ČLS JEP

STANOVISKA OSPDL ČLS JEP

Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům / odkaz
Stanovisko k ukončení práce neonatologů se ZPO / odkaz
Doporučení ČVS a OSPDL k očkování od 1.1.2018 / pdf
Stanovisko k očkování proti TBC / odkaz

Ostatní informace

Terapeutické balintovské skupiny k prevenci syndromu vyhoření
Purkyňův nadační fond - soutěž pro mladé autory do 35 let

SUKL / FARMAKOVIGELANCE

Nežádoucí účinky léčiv 1/2019
Nežádoucí účinky léčiv 1/2018
Nežádoucí účinky léčiv 1/2017
Nežádoucí účinky léčiv 2/2016
Nežádoucí účinky léčiv 1/2016
Formulář na hlášení nežádoucího účinku léčiva / odkaz / pdf
E - recept / odkaz

Farmakoterapeutické informace 5/2019

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU OSPDL ČLS JEP

Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 7/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 6/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 5/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 4/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 3/2018 / odkaz

Dokumenty ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP 

Stanovy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně / odkaz
Newsletter ČLS JEP / odkaz

KE STAŽENÍ 

Dokumenty ke stažení jsou určeny pouze pro členy Odborné společnosti praktických dětských lékařů / odkaz

Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 7/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 6/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 5/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 4/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 3/2018 / odkaz