Doporučení OSPDL ČLS JEP

Doporučený postup / Vitamin D v ordinaci PLDD

Cílem této publikace je poskytnout dětským praktikům dostatek informací a oporu v přístupu k podávání vitaminu D v každodenní klinické praxi. Protože jsme často konfrontováni s dotazy rodičů, případně doporučením podávání vitaminu D od specialistů, měli bychom mít k dispozici informace dostatečné kvality o možných výhodách suplementace vitaminem D, ale i znalosti o možných rizicích.

Více v článku

Péče o novorozence v podmínkách současné epidemiologické situace

Vydáno dne 3. 4. 2020 A/ Fyziologický novorozenec propuštěný po 72 hodinách Řídí se vyhláškou, lze provést návštěvu v rodině za předpokladu: 1. Negativní COVID anamnézy, nepřítomnosti onemocnění v rodině

Více v článku