Změna v nařizování karantény a testu po kontaktu s onemocněním covid-19

S platností od 29. listopadu se změnila metodika nařizování karantény a testu PCR na onemocnění covid-19 následovně. 
A) osoby s prokázanou nákazou covid-19 
a. nařizuje se izolace 14 dní od prvního pozitivního testu
b. za první pozitivní test se počítá i Ag test spolu s příznaky nemoci – Ag test je nutné konfirmovat PCR teste
c. u symptomatických je podmínkou ukončení izolace nejméně 3 dny bez příznaků
d. kontrolní test se nedělá

B) osoby v rizikovém kontaktu – upřesněna definice
a. u asymptomatických trvá karanténa 7 dní za podmínky negativního testu od posledního kontaktu 
b. totéž platí i pro osoby ve společné domácnosti (7 dní se počítá od pozitivního test kontaktu) 
c. 14 dní karantény platí pro osoby, které neprodělali po kontaktu PCR test 
d. test se nařizuje 5 den u asymptomatických, u symptomatických co nejdříve

C) očkované osoby v kontaktu 
a. očkovaným ve společné domácnosti se nařizuje zdravotní dohled (nosí roušku, hygienická opatření) – nejde o karanténu (ukončení stejné jako u neočkovaných)
b. je povinnost provést test PCR stejně jako u neočkovaných


Závěrem bychom rádi připomněli a zdůraznili význam testování antigenními testy všech nemocných respiračními (či gastrointestinálními) infekty v ordinacích praktických dětských lékařů. V souvislosti s vzestupem výskytu varianty omikron stoupá také z důvodu ochrany zdravotníků důležitost testování co největšího počtu nemocných a současně omezení jejich kontaktu se zdravotním systémem. Pokud tedy nemocné děti už musíme klinicky vyšetřit, je velkou výhodou provedení antigenního testu jako součásti vyšetření. Pro sebe tím získáváme důležitou informaci o potenciálním zdroji nákazy, která v případě navazující péče poslouží i dalším zdravotníkům.


MUDr. Zdeněk Zíma

Plné znění Metodického pokynu pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 si můžete stáhnout
ZDE.